ნათელი მომავალი


ჩალაძე მარიამ რამინის ას, მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის N124–ე საჯარო
თბილისი
2011-11-30
2012-01-30
პროექტის მიზანია მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა დახმარება და მათი ჩართვა ერთობლივ ღონისძიებებში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ვიდეო რგოლი, რომელიც ასახავს პროექტის მიმდინარეობას, მზრუნველობამოკლებული ბავშვების პრობლემებსა და ინტერესებს.
2 თვე
445 დოლარი
144