ვისწავლოთ ტოლერანტობა


მურუსიძე სოფიო ანზორის ას, ქუთაისის ავ.დეკანოიძის სახ. # 32 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-12-01
2012-03-01
პროექტის მიზანია საზოგადოების ცოდნის ამაღლება ტოლერანტობის მნიშვნელობისა და როლის შესახებ. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო კლუბის წევრები ჩაატარებენ თემის გამოკითხვას და გადაიღებენ 5 წუთიან ფილმს, რომელშიც ნაჩვენები იქნება საზოგადოების ტოლერანტული და არატოლერანტული ქცევები, გამოცხადდება კონკურსი რომლის საფუძველზეც შეიქმნება ტოლერანტობის ჰიმნი, მოეწყობა ნახატების კონკურსი და გამოფენა სკოლის ტერიტორიაზე. პროექტს ეყოლება 250 ბენეფიციარი მოსწავლეების, პედაგოგებისა და მშობლების ჩათვლით.
3 თვე
450 დოლარი
260