დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
16793 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 29. მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... სოციო-ემოციური სწავლების განვითარება სკოლაში
სრული ინფორმაცია
16792 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 4. ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის... მედიაწიგნიერება - თანამედროვეობის გამოწვევა
სრული ინფორმაცია
16788 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... "ინფორმირება პრობლემებს ამცირებს"
სრული ინფორმაცია
16769 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... ის რაც გვაერთიანებს
სრული ინფორმაცია
16768 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... ,ერთად ბუნების სადარაჯოზე, უკეთესი მომავლისთვის!“
სრული ინფორმაცია
16764 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 20. ადრეული ქორწინების... ,,გაბედნიერება თუ საკუთრი შვილისთვის გამოტანილი განაჩენი“
სრული ინფორმაცია
16760 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ჩვენი საუკუნე გიცავს უახლესი
სრული ინფორმაცია
16754 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ციფრული ეთიკა და კიბერბულინგის საფრთხე
სრული ინფორმაცია
16753 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 21. ახალგაზრდული სამეწარმეო... „გახდი მეწარემე შექმენი დოვლათი“
სრული ინფორმაცია
16752 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 29. მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... "უკეთესი მომავალი"
სრული ინფორმაცია
16750 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... არქიტექTour
სრული ინფორმაცია
16748 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... დახარისხებული ნარჩენები - მწვანე მომავალი
სრული ინფორმაცია
16738 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ბავშვი ცოლი არ არის
სრული ინფორმაცია
16726 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ცოდნის კაფე
სრული ინფორმაცია
16711 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ,,ვირჩევთ პროფესიას, ვაშენებთ მომავალს“
სრული ინფორმაცია
16707 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ახალგაზრდა პარამედიკოსები ჯანმრთელობის სადარაჯოზე
სრული ინფორმაცია
16706 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 4. ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის... მედიაწიგნიერება
სრული ინფორმაცია
16701 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 5. მშობელთა, როგორც სასკოლო... მშობელთა განათლება ციფრული უსაფრთხოებისთვის
სრული ინფორმაცია
16696 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... მომავალი თაობა უსაფრთხო გარემოსთვის
სრული ინფორმაცია
16694 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... „ჩვენი უძველესი ტრადიციების საგანძური’’
სრული ინფორმაცია