დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
15442 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი დეზინფორმაციის შესახებ ცნობიერების... დეზინფორმაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მასთან ბრძოლა
სრული ინფორმაცია
15414 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტების... სურამის ტურისტული გზამკვლევი
სრული ინფორმაცია
15394 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... თანასწორი გარემო ყველასთვის
სრული ინფორმაცია
15337 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტების... „სამეწარმეო უნარების განვითრება ახალგაზრდების გაძლიერებისთვის“
სრული ინფორმაცია
15329 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი დეზინფორმაციის შესახებ ცნობიერების... დეზინფორმაციის კვალდაკვალ - წინ უკეთესი მომავლისკენ
სრული ინფორმაცია
15312 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... ჰარმონია
სრული ინფორმაცია
15300 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... "ჯანსაღი თაობა მომავლისათვის"
სრული ინფორმაცია
15286 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... "Gen-Z" (Generation Z)
სრული ინფორმაცია
15279 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების განათლება პირველადი... პირველადი დახმარება და მოზარდები
სრული ინფორმაცია
15253 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... თანატოლგანმანათლებლები - მდგრადი მომავლისთვის
სრული ინფორმაცია
15242 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტების... აწარმოე კეთილდღეობისთვის
სრული ინფორმაცია
15203 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... ,, დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები და უსაფრთხოება "
სრული ინფორმაცია
15187 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... უსაფრთხოება ჩემს ირგვლივ.
სრული ინფორმაცია
15166 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... შეცვალე რეალობა,არა გენდერულ სტეერეოტიპებს
სრული ინფორმაცია
15155 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები... ავიცილოთ თავიდან ტრეფიკინგი!!! ნუ გახდები მსხვერპლი!
სრული ინფორმაცია
15120 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... " შესაძლებლობა ასახეთ ფინანსებში "
სრული ინფორმაცია
15114 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... არ დახუჭო თვალი სიმართლეზე
სრული ინფორმაცია
15078 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... ნარჩენების მწევანე სიცოცხლე
სრული ინფორმაცია
15072 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... ქალებისა და გოგონების გაძლიერება თანასწორობისთვის
სრული ინფორმაცია
15069 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... გარემო-უკეთესი მომავლის საწინდარია
სრული ინფორმაცია
15039 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... ,,დავიცვათ თავი კიბერბულინგისგან“,
სრული ინფორმაცია