დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
4515 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში
სრული ინფორმაცია
4500 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მომავლის დარბაზი
სრული ინფორმაცია
4493 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ,,ტექნოლოგიების გამოყენება ზღვის დონიდან 1750 მეტრზე"
სრული ინფორმაცია
4487 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... განვაახლოთ სააქტო დარბაზი
სრული ინფორმაცია
4486 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჩვენც ვისწავლოთ ხარისხიან გარემოში!!!!
სრული ინფორმაცია
4483 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება–გასაღები აქტიური მოქალაქეობისაკენ""
სრული ინფორმაცია
4480 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ოაზისი
სრული ინფორმაცია
4477 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჩემი სკოლა
სრული ინფორმაცია
4453 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სასწავლო დარემოს გაუმჯობესება ჩემს სკოლაში
სრული ინფორმაცია
4423 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... აქტიური მოქალაქეები–დემოკრატიული მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
4419 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ანაბასისი
სრული ინფორმაცია
4416 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... "ბრბოდ ქცეული საზოგადოება"
სრული ინფორმაცია
4414 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... "ლამაზი გარემო მომავალს"
სრული ინფორმაცია
4372 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... "ჯანსაღი სხეული - ჯანსაღი სული"
სრული ინფორმაცია
4355 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი მეწარმეობის შესახებ ცოდნის... „ფუტკარი ჯანმრთელობის და განვითარების საწინდარი“
სრული ინფორმაცია
4353 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ,, ჯანსაღი მომავალი თაობა“
სრული ინფორმაცია
4340 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... წიგნი საგანძურია
სრული ინფორმაცია
4335 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო განათლების... ფენიქსი
სრული ინფორმაცია
4329 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურის... სპორტი ჩვენი არჩევანია
სრული ინფორმაცია
4322 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების თანამშრომლობა... ,წიგნიერების დონის ამაღლება მოსწავლეებში“
სრული ინფორმაცია
4316 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2015 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურის... მწვანე კვადრატი
სრული ინფორმაცია