დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
14709 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების განათლება პირველადი... ვიზრუნოთ სიცოცხლის გადარჩენისთვის
სრული ინფორმაცია
14706 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი პროფესიული ორიენტაციის საკითხები და... დაცული გარემო
სრული ინფორმაცია
14700 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება... ევროპა ჩვენი არჩევანია
სრული ინფორმაცია
14696 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო განათლების სხვა... თოჯინები მოგვითხრობენ უფლებებზე
სრული ინფორმაცია
14686 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი დეზინფორმაციის შესახებ ცნობიერების... იკვლიე, მოსჩხრიკე, შეამოწმე !
სრული ინფორმაცია
14623 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... ვიზრუნოთ ერთმანეთზე
სრული ინფორმაცია
14603 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... კიბერბულინგი და მოზარდები
სრული ინფორმაცია
14600 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი პროფესიული ორიენტაციის საკითხები და... ,,სწორი არჩევანი''
სრული ინფორმაცია
14593 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... დავახარისხოთ ნარჩენები
სრული ინფორმაცია
14582 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი პროფესიული ორიენტაციის საკითხები და... პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის მართვა ახალგზრდებში
სრული ინფორმაცია
14581 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი სკოლაში დემოკრატიული კულტურის... "მშვიდობა მრავალფეროვნებაშია"
სრული ინფორმაცია
6416 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... ,,შენ გიცავს კანონი!“
სრული ინფორმაცია
6404 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება...
სრული ინფორმაცია
6399 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა... „სკოლა - ოჯახი -საზოგადოება“
სრული ინფორმაცია
6396 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების... ვსწავლობთ დემოკრატიას
სრული ინფორმაცია
6395 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადამიანის... ,,თოჯინების თეატრი“ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისთვის.
სრული ინფორმაცია
6393 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ენგურის პირას სოფელი-ტურისტებისთვის
სრული ინფორმაცია
6392 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... "ნარჩენი არ ნიშნავს ნაგავს"
სრული ინფორმაცია
6389 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ტურიზმი ჩემს სოფელში
სრული ინფორმაცია
6385 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... ,, იზრუნე გარემოზე, რომ გარემომ იზრუნოს შენზე’’
სრული ინფორმაცია
6370 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... ქალთა მიმართ ძალადობა დანაშაულია
სრული ინფორმაცია