დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
3256 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... მომავლის ხმა
სრული ინფორმაცია
3216 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ადამიანის უფლებათა დაცვა და კანონის... ჩემი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი
სრული ინფორმაცია
3204 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიიური პრობლემების... ჯანმრთელი გარემო
სრული ინფორმაცია
3199 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი მედიასთან, ადგილობრივ... „ვითანამშრომლოთ მომავლისთვის“
სრული ინფორმაცია
3141 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიიური პრობლემების... მომავლის ბავშვები
სრული ინფორმაცია
3140 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიიური პრობლემების... სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარია
სრული ინფორმაცია
3128 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ადამიანის უფლებათა დაცვა და კანონის... ,,უსაფრთხო გზა ქვეითს”
სრული ინფორმაცია
3124 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა... ვიცხოვროთ ძალადობის გარეშე
სრული ინფორმაცია
3122 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... ვაჩუქოთ მომავალს ლამაზი გარემო
სრული ინფორმაცია
3116 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა... ,, ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა ,,
სრული ინფორმაცია
3114 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლაში მოსწავლეთა... ძლიერი სასკოლო თვითმმართველობა თემისთვის
სრული ინფორმაცია
3099 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე... ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ
სრული ინფორმაცია
3091 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... "მუზა" ჩვენი მოტივატორი
სრული ინფორმაცია
3085 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... სპორტული მოედნის აღდგენა
სრული ინფორმაცია
3059 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... შეზღუდვები არ არსებობს
სრული ინფორმაცია
3052 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად ვართ
სრული ინფორმაცია
3049 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება
სრული ინფორმაცია
3048 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ნათელი გარემო, ნათელი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
2991 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ვიცხომროთ სუფთა გარემოში ჯანსაღი სხეულით
სრული ინფორმაცია
2955 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სამოქალაქო კლუბის სკვერი - სამოქალაქო თავშეყრებისთვის
სრული ინფორმაცია
2953 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... მე ,შენ ,ჩვენ
სრული ინფორმაცია