დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2953 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... მე ,შენ ,ჩვენ
სრული ინფორმაცია
2951 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სოფლელ ბავშვებსაც გვინდა გართობა
სრული ინფორმაცია
2949 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ადამიანი გარემოსათვის და გარემო ადამიანისათვის
სრული ინფორმაცია
2948 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის მდგრადობისათვის
სრული ინფორმაცია
2941 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... "be healthy" იყავი ჯანმრთელი
სრული ინფორმაცია
2934 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... მეც მინდა თამაში.
სრული ინფორმაცია
2930 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... გამგეობის დროით - ახალგაზრდული სათათბირო ორპირის თემში
სრული ინფორმაცია
2928 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... თანამშრომლობით შევძლებთ....
სრული ინფორმაცია
2922 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... მომავალი ლიდერები სამოქალაქო კლუბიდან
სრული ინფორმაცია
2905 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სასმელი წყალი ყველას
სრული ინფორმაცია
2882 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... გადავაქციოთ ჯანსაღი ცხოვრება წესად!
სრული ინფორმაცია
2871 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ლამბალოს!
სრული ინფორმაცია
2869 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ტყე შეუნახე შვილებსა
სრული ინფორმაცია
2868 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ადექვატური გარემო - სასკოლო სამოქალაქო კლუბს ,,Creative"
სრული ინფორმაცია
2860 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... შეუძლებელი არაფერია
სრული ინფორმაცია
2856 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ”სამოქალაქო კლუბი და წიგნიერება”
სრული ინფორმაცია
2850 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... უკეთესი გარემო უკეთესი მომავალი
სრული ინფორმაცია
2843 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღი ცხოვრება ჯანსაღი გარემოთი იწყება
სრული ინფორმაცია
2842 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... კეთლმოწყობილი გზა ჩვენს სკოლას
სრული ინფორმაცია
2819 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... "ხელმარჯვე ოსტატები"
სრული ინფორმაცია
2811 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ,,ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება"
სრული ინფორმაცია