დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5408 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ერთი ნაბიჯი დასაქმებისკენ
სრული ინფორმაცია
5401 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... "გზა ინკლუზიისაკენ-მომავლის იმედით"
სრული ინფორმაცია
5394 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ,,ერთად ყველაფერს შევძლებთ"
სრული ინფორმაცია
5388 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ,,ყველა განსხვავებული- ყველა თანასწორი''
სრული ინფორმაცია
5366 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... "სივრცე ახალი შესაძლებლობების საწინდარი"
სრული ინფორმაცია
5358 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... მრავალფეროვნება გვაძლიერებს.
სრული ინფორმაცია
5336 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ჩვენ ერთად შევძლებთ
სრული ინფორმაცია
5331 MAC Georgia ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... "ჩვენ მეტად ვგავართ,ვიდრე განვსხვავდებით"
სრული ინფორმაცია
5300 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... სწავლის "გემო"
სრული ინფორმაცია
5249 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... გიდების კლუბი
სრული ინფორმაცია
5239 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... მეტი კინო თემში
სრული ინფორმაცია
5218 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... სკოლის ტელე-სტუდია
სრული ინფორმაცია
5151 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... „შევუნარჩუნოთ სკოლას მწვანე ფერი“
სრული ინფორმაცია
5145 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... წიგნი ცოდნის წყარო
სრული ინფორმაცია
5143 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... „წიგნი-ნათელი მომავალი“
სრული ინფორმაცია
5134 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მომავალი თაობა-განათლებული და შემომქმედი
სრული ინფორმაცია
5133 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... განსხვავება მხოლოდ დამოკიდებულებაშია
სრული ინფორმაცია
5126 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი განვითარებისათვის
სრული ინფორმაცია
5119 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი მომავალი
სრული ინფორმაცია
5116 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ბუნების კანონს, ნუ გგონია,რომ წინ უძღვები
სრული ინფორმაცია
5111 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... გავაუმჯობესოთ სკოლის ინფრასტრუქტურა
სრული ინფორმაცია