დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
16694 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... „ჩვენი უძველესი ტრადიციების საგანძური’’
სრული ინფორმაცია
16693 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ახალგაზრდები გარემოსდაცვითი განათლების მიმართულებით
სრული ინფორმაცია
16685 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 17. უმცირესობათა უფლებები და მათი... ძმაო, ძმითა ხარ ძლიერი
სრული ინფორმაცია
16672 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... „მოხალისეობიდან მოქალაქეობამდე“
სრული ინფორმაცია
16671 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... პროფესიული ორიენტაციის ხელშეყობა მოსწავლეებში
სრული ინფორმაცია
16663 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ჩემი თემი
სრული ინფორმაცია
16660 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ნარჩენების მართვა სკოლაში
სრული ინფორმაცია
16659 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 7. მოსწავლეთა თვითმმარველობის... თუ კაცი თავსა ავს უზამს, სხვას როგორ უზამს კეთილსა?!
სრული ინფორმაცია
16655 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 21. ახალგაზრდული სამეწარმეო... შენც შეგიძლია გახდე მეწარმე
სრული ინფორმაცია
16652 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... აღმოაჩინე ციფრული სკოლა
სრული ინფორმაცია
16648 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ,,სული შთავბეროთ ჩვენს წარსულის ნაშთებს"
სრული ინფორმაცია
16640 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 13. დეზინფორმაციის შესახებ... კრიტიკული აზროვნება-დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გზა
სრული ინფორმაცია
16637 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 4. ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის... ციფრული მოქალაქეობა
სრული ინფორმაცია
16633 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 20. ადრეული ქორწინების... ,, ჩემი ბავშვობა ჩემი უფლებაა“
სრული ინფორმაცია
16620 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 18. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... პროექტის სახელწოდება: ,,ქალები მომავლისათვის!“
სრული ინფორმაცია
16598 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... თემის კატასტროფებისთვის მზადყოფნის გაძლიერება, ინკლუზიური გარემოს შექმნა საზოგადოების ყველა ფენისთვის
სრული ინფორმაცია
16597 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... მოსწავლის ცართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაშის
სრული ინფორმაცია
16591 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 8. სამოქალაქო განათლების სხვა... გარდატეხის ასაკის თავისებურებები და ჯანსაღი ცხოვრების წესი
სრული ინფორმაცია
16588 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 5. მშობელთა, როგორც სასკოლო... იუნონა
სრული ინფორმაცია
16585 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 27. საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... როგორ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები ქუჩაში
სრული ინფორმაცია
16583 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... სინათლის ენერგიის გარდაქმნა და ენერგოეფექტურობა
სრული ინფორმაცია