დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
16583 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... სინათლის ენერგიის გარდაქმნა და ენერგოეფექტურობა
სრული ინფორმაცია
16582 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები,როგორც ენდემური პრობლემა
სრული ინფორმაცია
16579 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 27. საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... "მეტი სიცოცხლისთვის! ნუ ამოატრიალებ საკუთარ ცხოვრებას!"
სრული ინფორმაცია
16576 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ,,წიგნი ცხოვრების გზამკვლევი’’
სრული ინფორმაცია
16573 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 3. კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... მეტი მედიაწიგნირი და არა,სიძულვილის ენას!
სრული ინფორმაცია
16569 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... პრიორიტეტი ჯანმრთელობაა
სრული ინფორმაცია
16561 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 31. სურსათის უვნებლობაზე ცნობიერების... უვნებელი სურსათი, ჯანმრთელი ცხოვრების გარანტი
სრული ინფორმაცია
16560 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 11. პროფესიული ორიენტაციიის... პროფორიენტაცია-განვითარების საფუძველი
სრული ინფორმაცია
16558 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 3. კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... "ციფრული სამყაროს ლაბირინთებში"
სრული ინფორმაცია
16557 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 20. ადრეული ქორწინების... “ეული თოჯინები“
სრული ინფორმაცია
16556 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... მოხისელი ეკომეგობრები
სრული ინფორმაცია
16550 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 21. ახალგაზრდული სამეწარმეო... ,,გავაძლიეროთ და გავალამაზოთ ჩვენი სკოლა"
სრული ინფორმაცია
16547 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 13. დეზინფორმაციის შესახებ... მედიაწიგნიერება და დეზინფორმაცია
სრული ინფორმაცია
16542 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ,,და თუ ედემი არ არის, ედემის შესადარია"
სრული ინფორმაცია
16534 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 30. სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა... "მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი - აქტიური სკოლის მოდელი"
სრული ინფორმაცია
16529 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ვიცნობ ჩემს ქალაქს
სრული ინფორმაცია
16527 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი პრობლემების ადვოკატირება მოსწავლეების მეირ,თემში ცნობიერების ამაღლება სამელი წყლის დაბიძურებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მათ შორის სამელი წყლის შემოწმება, სათავისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება
სრული ინფორმაცია
16525 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 25. საგანგებო სიტუაციების მართვისა და... ,, საგანგებო სიტუაციების მართვისა და პირველადი დახმარების სესახებ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება,,
სრული ინფორმაცია
16522 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... იმოქმედე, შეცვალე
სრული ინფორმაცია
16521 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ,,ჩემი მხარე - სხვა რაკურსით“
სრული ინფორმაცია
16515 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 4. ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის... ჩვენ ციფრულ სამყაროში
სრული ინფორმაცია