დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
1448 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ზრუნვა
სრული ინფორმაცია
1447 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სკოლის ინფასტრუქტურის გაუმჯობესება
სრული ინფორმაცია
1446 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ახალგაზრდები ტოლერანტობისთვის
სრული ინფორმაცია
1407 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... არა-ალკოჰოლს
სრული ინფორმაცია
1406 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "გაიგე უფრო მეტი ჩვენთან ერთად"
სრული ინფორმაცია
1405 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... "ჩვენ მათ ვჭირდებით”
სრული ინფორმაცია
1401 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... სამშვიდობო ინიციატივების ახალგაზრდული კლუბი
სრული ინფორმაცია
1399 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... სიმწვანე სოფელს
სრული ინფორმაცია
1396 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... მოსწავლეები თანატოლების ინტერესების ადვოკატირებისათვის
სრული ინფორმაცია
1391 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... ტყის რეაბილიტაცია
სრული ინფორმაცია
1371 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... "ჰარმონია"
სრული ინფორმაცია
1367 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... სასმელი წყალი ჩვენს სკოლას
სრული ინფორმაცია
1366 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ,,გავაუმჯობესოთ ჩვენი სამყარო“
სრული ინფორმაცია
1365 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... დასასვენებელი გარემო
სრული ინფორმაცია
1363 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... პატივი ვცეთ სხვის ცხოვრებასა და ღირსებას..
სრული ინფორმაცია
1355 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... „ძლიერი თვითმართველობა - ძლიერი სკოლა“
სრული ინფორმაცია
1354 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... „ჩვენი ჯანმრთელობა ჩვენს ხელთაა“
სრული ინფორმაცია
1352 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... უკეთესი გარემო უკეთესი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
1351 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... სანაპირო ზოლი
სრული ინფორმაცია
1341 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... ნუ ავნებ საკუთარ თავს
სრული ინფორმაცია
1339 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ჩვენი გარემო ობიექტივში
სრული ინფორმაცია