დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2276 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი სკოლა - ძლიერი საზოგადოება
სრული ინფორმაცია
2275 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... თიანეთის რაიონის გარემოსა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა
სრული ინფორმაცია
2272 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
2271 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... სკოლის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია
სრული ინფორმაცია
2267 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი სამოქალაქო კლუბი და თვითმმართველობა წიწკანაათსერის სკოლაში
სრული ინფორმაცია
2266 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღი კვება ( გარე ვაჭრობა)
სრული ინფორმაცია
2265 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის კაბინეტი სამოქალაქო კლუბ „ფენიქსს“
სრული ინფორმაცია
2256 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა სათემო აქტივობის პრობლემების მოგვარებაში
სრული ინფორმაცია
2255 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... წინ აქტიური მოქალაქეობისაკენ
სრული ინფორმაცია
2246 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ქვემო ალვანის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ---"ცხრაკარას" რესურსების გაუმჯობესება და თანამშრომლობის ხარისხის ამაღლება
სრული ინფორმაცია
2239 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ვუმზიროთ სამყაროს ყოველი მხრიდან
სრული ინფორმაცია
2236 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... პატარა ხელები დიდი მიზნებისთვის
სრული ინფორმაცია
2227 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ვაშენოთ მომავალი
სრული ინფორმაცია
2223 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... "იარე უსაფრთხოდ!"
სრული ინფორმაცია
2215 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ჩვენი ხელებით
სრული ინფორმაცია
2213 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ცხოვრება მშვენიერია
სრული ინფორმაცია
2210 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია, ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია
სრული ინფორმაცია
2209 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი თვითმართველობა
სრული ინფორმაცია
2203 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... დებატკლუბების ჩამოყალიბება, სამოქალაქო განათლების კლუბების ერთ-ერთ მიმართულებად
სრული ინფორმაცია
2196 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... "დუფუზიის სურნელი"
სრული ინფორმაცია
2195 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... შევაჩეროთ მეწყერი ჩვენს სოფელში
სრული ინფორმაცია