დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
1147 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდები კანონის... "ვიმებობროთ კანონთან და პოლიციასთან"
სრული ინფორმაცია
1146 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... "გული გულს მივცეთ,ხელი ხელს"
სრული ინფორმაცია
1145 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... სიცოცხლისათვის
სრული ინფორმაცია
1138 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "არ შევწყვიტოთ ფიქრი სასწაულებზე"
სრული ინფორმაცია
1135 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობის...
სრული ინფორმაცია
1134 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მოსწავლეთა სრულყოფილი თვითმართველობის ჩამოყალიბება
სრული ინფორმაცია
1132 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... სკოლის თვითმმართველობის და სამოქალაქო კლუბის ,თემის საკეთილდღეოთ
სრული ინფორმაცია
1130 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა დისკრიმინაციის... კულტურათა შორის დიალოგი
სრული ინფორმაცია
1126 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება
სრული ინფორმაცია
1125 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... გადადგი ნაბიჯი
სრული ინფორმაცია
1123 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... გზა საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისაკენ
სრული ინფორმაცია
1120 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... სუფთა სოფელი
სრული ინფორმაცია
1118 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მოსწავლეები დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
1113 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
სრული ინფორმაცია
1108 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... საქართველოში,მედიის როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერება
სრული ინფორმაცია
1101 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... ბუნებისთვის და ადამიანისთვის
სრული ინფორმაცია
1100 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... გზა თანასწორუფლებიანობისკენ
სრული ინფორმაცია
1099 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... სუფთა გარემო ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია.
სრული ინფორმაცია
1098 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... skolis imfrastruqturis gaumjobeseba skolis teritoriis shegobva gamagreba.
სრული ინფორმაცია
1095 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები
სრული ინფორმაცია
1094 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მომავალი ჩვენია
სრული ინფორმაცია