დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
1993 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... კანონმორჩილი მოქალაქეები
სრული ინფორმაცია
1991 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... სკოლის ფიზიკური გარემო – ჩემი მასწავლებელია
სრული ინფორმაცია
1990 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ჩვენ შევცვლით!
სრული ინფორმაცია
1986 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... უსაფრთხო სკოლის ეზო მოსწავლეებს
სრული ინფორმაცია
1983 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... "კინო კლუბის ჩამოყალიბება"
სრული ინფორმაცია
1977 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "ახალგაზრდა ჟურნალისტი"
სრული ინფორმაცია
1958 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... იცხოვრე ჯანმრთელად!
სრული ინფორმაცია
1953 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... "ფორმალობიდან რეალობამდე! "
სრული ინფორმაცია
1908 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... სიმართლე ტრეფიკინგის შესახებ
სრული ინფორმაცია
1902 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... "სკოლის უზრუნველყოფა წიგნადი ფონდით"
სრული ინფორმაცია
1901 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... წყალი სიცოცხლის ელექსირი
სრული ინფორმაცია
1894 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღი თაობა- მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
1891 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ინფო ტური გაჩერებებზე
სრული ინფორმაცია
1887 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... მონობა 21–ე საუკუნეში
სრული ინფორმაცია
1881 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... გავაძლიეროთ კლუბი
სრული ინფორმაცია
1880 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... “ ნორჩი ჟურნალისტები ბავშვთა უფლებების დასაცავად“
სრული ინფორმაცია
1879 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... “გაუფრთხილდი ბუნებას და დატკბი ცხოვრებით“
სრული ინფორმაცია
1876 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... აქტიური მოქალაქე
სრული ინფორმაცია
1875 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალქო კლუბი–ახალი ინიციატივები
სრული ინფორმაცია
1873 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ,,ერთად გავაჯანსაღოთ თემი და სკოლა”
სრული ინფორმაცია
1858 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... დემოკრატია მოქმედებში
სრული ინფორმაცია