დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
719 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... "ვისწავლოთ ერთად"
სრული ინფორმაცია
718 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მომავლის ხმა
სრული ინფორმაცია
716 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... საქართველო და ევროსტრუქტურები
სრული ინფორმაცია
715 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... კრეატივი სკოლის თვითმმართველობაში
სრული ინფორმაცია
712 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "დაცული წესებით დაცული სიცოცხლე"
სრული ინფორმაცია
700 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "გავამრთელოთ წარსულში გაჩენილი ბზარი"
სრული ინფორმაცია
688 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრებით
სრული ინფორმაცია
668 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... წარსულით მომავლისაკენ
სრული ინფორმაცია
667 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდები კანონის... ახალგაზრდები კანონის და ჯანმრთელობის დასაცავად
სრული ინფორმაცია
659 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... დაეხმარე სხვას, დაეხმარე საკუთარ თავს
სრული ინფორმაცია
646 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... დავუდგეთ მხარში ერთმანეთს
სრული ინფორმაცია
637 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ჩემი წარმატების საწინდარი
სრული ინფორმაცია
615 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ჩვენ ვემზადებით აქტიური მოქალაქეობისათვის
სრული ინფორმაცია
614 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მზე ყველასთვის თანაბრად ანათებს
სრული ინფორმაცია
610 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... "We work best, when we work together"
სრული ინფორმაცია
606 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ერთად უკეთესი მომავლისაკენ
სრული ინფორმაცია
604 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მოსწავლეთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
603 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... წიგნი+ერი=წიგნიერი
სრული ინფორმაცია
601 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ტოლერანტობა- ჯანსაღი აზრი
სრული ინფორმაცია
597 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ჯანსაღი თაობა ჯანსაღი მომავლისთვის
სრული ინფორმაცია
588 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... არბოშიკის ,ზემო მაჩხაანისა და ოზაანის საჯარო სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა
სრული ინფორმაცია