დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
534 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მომავალი თაობა
სრული ინფორმაცია
523 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... გავაუმჯობესოთ სკოლის ცხოვრება
სრული ინფორმაცია
517 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ტრეფიკინგი
სრული ინფორმაცია
509 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... დაკარგული თავისუფლება თუ?...
სრული ინფორმაცია
508 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ჩვენ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს
სრული ინფორმაცია
506 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ,,ჩვენ ერთად შევცვლით უკეთესობისაკენ მომავალს"
სრული ინფორმაცია
501 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული ბალანსის დაცვა... ახალგაზრდობა უდანაკარგოდ
სრული ინფორმაცია
496 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სამოქალაქო დარბაზი
სრული ინფორმაცია
495 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... სამყარო კონფლიქტის გარეშე
სრული ინფორმაცია
492 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... სკოლიდან იწყება ყველაფერი
სრული ინფორმაცია
491 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოხალისეობის... იყავი აქტიური მოქალაქე
სრული ინფორმაცია
490 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... «Толерантность начинается с мня»
სრული ინფორმაცია
486 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... გავუფრთხილდეთ წარსულს, რათა დავიცვათ მომავალი!
სრული ინფორმაცია
484 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... დაბის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობოსება ახალგაზრდების მონაწილეობით
სრული ინფორმაცია
482 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ჯანსაღი გარემო მომავალი თაობისთვის
სრული ინფორმაცია
473 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ნუ შევულახავთ უფლებებს ბავშვებს,ქვეყნის ღირსების კოსმოსში გამშვებთ.
სრული ინფორმაცია
463 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ეკო -ცენტრი
სრული ინფორმაცია
461 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... იყავი მზად უკონფლიქტო ურთიერთობისთვის
სრული ინფორმაცია
459 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ერთად ვისწავლოთ სიკეთის კეთება
სრული ინფორმაცია
458 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ტოლერანტობის განვითარება და ხელშეწყობა უნარშეზღუდულ ბავშვებთან და ინტეგრაცია:,,ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენს შორის დილემა არ არსებობს"
სრული ინფორმაცია
456 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ჯანსაღი თაობა-ჩვენი მომავალია
სრული ინფორმაცია