დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
456 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ჯანსაღი თაობა-ჩვენი მომავალია
სრული ინფორმაცია
451 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... გზა მშვიდობისა!
სრული ინფორმაცია
450 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... 'ძმაო! ძმითა ხარ ძლიერი'
სრული ინფორმაცია
436 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... ვიცხოვროთ ჰარმონიულად !
სრული ინფორმაცია
421 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება
სრული ინფორმაცია
419 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ''რამდენადაც მწარეა წარსული, იმდენად ტკბილია აწმყო“
სრული ინფორმაცია
408 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... გზა საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეობისაკენ
სრული ინფორმაცია
401 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... შეხვედრების ადგილი
სრული ინფორმაცია
393 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ყველა-ფერი ბავშვებს !!!
სრული ინფორმაცია
387 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... სუფთა და ჯანმრთელი მომავალი ახალგაზრდა თაობისათვის
სრული ინფორმაცია
385 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ზაფხულის სკოლა
სრული ინფორმაცია
339 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ,,განახლებული ბიბლიოთეკა ცოცხალი წიგნადი ფონდით“
სრული ინფორმაცია
300 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მხარდაჭერა
სრული ინფორმაცია
299 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... „ჰარმონიულობა მრავალფეროვნებაშია“
სრული ინფორმაცია
297 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... „უკეთესი მომავლისთვის“
სრული ინფორმაცია
295 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სამკუთხედი
სრული ინფორმაცია
294 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... რეგიონული გაზეთი “ტოლერანტული საქართველო”
სრული ინფორმაცია
293 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... „მშრალი ნაბიჯი“
სრული ინფორმაცია
292 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... კონფლიქტში მყოფი მოზარდები
სრული ინფორმაცია
290 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ახალგაზრდები-ნათელი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
288 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ერთად ვიზრუნოთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებზე
სრული ინფორმაცია