დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
1123 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... გზა საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისაკენ
სრული ინფორმაცია
1120 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... სუფთა სოფელი
სრული ინფორმაცია
1118 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მოსწავლეები დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
1113 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
სრული ინფორმაცია
1108 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... საქართველოში,მედიის როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერება
სრული ინფორმაცია
1101 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... ბუნებისთვის და ადამიანისთვის
სრული ინფორმაცია
1100 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... გზა თანასწორუფლებიანობისკენ
სრული ინფორმაცია
1099 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... სუფთა გარემო ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია.
სრული ინფორმაცია
1098 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... skolis imfrastruqturis gaumjobeseba skolis teritoriis shegobva gamagreba.
სრული ინფორმაცია
1095 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები
სრული ინფორმაცია
1094 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მომავალი ჩვენია
სრული ინფორმაცია
1082 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების...
სრული ინფორმაცია
1080 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... დარგე ხე - გაამწვანე რუსთავი
სრული ინფორმაცია
1075 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობის... გზა ინტეგრაციისაკენ
სრული ინფორმაცია
1069 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ჩვენ -სკოლის თვითმმართველობა
სრული ინფორმაცია
1057 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... მედია, ხალხი და უსაფრთხოება
სრული ინფორმაცია
1044 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ახალგაზრდული ხმა საქართველოსი
სრული ინფორმაცია
1043 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... ვისწავლოთ ცხოვრება ჯანსაღ გარემოში
სრული ინფორმაცია
1042 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური... მე, ბუნების პატარა მცველი
სრული ინფორმაცია
1037 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... სააქტო დარბაზი
სრული ინფორმაცია
1028 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობის... ბიბლიოთეკა – ნაბიჯი ინტეგრაციისთვის
სრული ინფორმაცია