დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5866 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... ,,ჩემი სოფელი ტურისტულ რუკაზე“
სრული ინფორმაცია
5858 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის... მეტი პატივისცემა ქალებს
სრული ინფორმაცია
5847 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ადრეული ქორწინების პრევენცია... არა-ნაადრევ ქორწინებას!
სრული ინფორმაცია
5846 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა მოსწავლეთა მიერ
სრული ინფორმაცია
5835 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ადრეული ქორწინების პრევენცია... არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას!
სრული ინფორმაცია
5834 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... „მე და ჯანსაღი ცხოვრება“
სრული ინფორმაცია
5784 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი საზოგადოების ინფორმირება ჯანსაღი... ,,ჩვენ უარს ვამბობთ არაჯანსაღ საკვებზე"
სრული ინფორმაცია
5763 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი საზოგადოების ინფორმირება ჯანსაღი... ჯანსაღი კვება, გენმოდიფიცირებული საკვები და ჰიგიენა
სრული ინფორმაცია
5747 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი ადამიანის უფლებებისა და... "კინო ღია ცის ქვეშ"
სრული ინფორმაცია
5739 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... "წიგნი თავისუფლებაა, კითხვა კი ბედნიერება" ნიკო ლორთქიფანიძე
სრული ინფორმაცია
5654 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... არა ძალადობას
სრული ინფორმაცია
5633 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ნაბიჯი ჯანსაღი ცხოვრებისკენ
სრული ინფორმაცია
5626 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი ნაადრევი ქორწინების... ქალი - კაცობრიობის წარმატების საწინდარი
სრული ინფორმაცია
5616 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... სკოლის ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
სრული ინფორმაცია
5604 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება... აქტიური მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
5598 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... ბულინგისგან თავისუფალი ზონა
სრული ინფორმაცია
5593 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
5578 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების... ზრუნვით გავუთბოთ ერთმანეთს გულები
სრული ინფორმაცია
5567 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადამიანის... ჩვენ ვიცით ჩვენი უფლებები
სრული ინფორმაცია
5536 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... არა ძალადობას
სრული ინფორმაცია
5525 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... საჯარო ბიბლიოთეკა სკოლაში
სრული ინფორმაცია