დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
16165 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ჩვენ ტექნოლოგიების სამყაროში
სრული ინფორმაცია
16162 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 25. საგანგებო სიტუაციების მართვისა და... "პანიკის გარეშე"
სრული ინფორმაცია
16154 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 18. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... ლეკვი ლომისა სწორია
სრული ინფორმაცია
16152 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... სწორედ დღეს და სწორედ ჩვენ..
სრული ინფორმაცია
16147 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობა სასკოლო საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
16146 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 4. ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის... ციფრული მოქალაქეობა
სრული ინფორმაცია
16145 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 29. მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... Learners today are the leaders of tomorrow
სრული ინფორმაცია
16144 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ციფრული მოქალაქეობა
სრული ინფორმაცია
16143 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 2. ტექნოლოგიების გამოყენების... ციფრული მოქალაქე
სრული ინფორმაცია
16139 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 7. მოსწავლეთა თვითმმარველობის... ,,ვექტორი ჩვენგან"
სრული ინფორმაცია
16138 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 2. ტექნოლოგიების გამოყენების... კინო მოქალაქეობა
სრული ინფორმაცია
16137 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 6. სკოლაში დემოკრატიული კულტურის... ვქმნით დემოკრატიულ საზოგადოებას
სრული ინფორმაცია
16136 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 14. დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების... დემოკრატია იწყება ჩვენით
სრული ინფორმაცია
16128 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 29. მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... გახდი მოხალისე - ერთი ნაბიჯი ცვლილებებისკენ !
სრული ინფორმაცია
16124 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 9. ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... ჩვენ ვცვლით მომავალს
სრული ინფორმაცია
16121 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... სკოლის ადმინისტრაციის ინიციატივები სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებისათვის
სრული ინფორმაცია
16111 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 11. პროფესიული ორიენტაციიის... კარიერული არჩევანის გაძლიერება
სრული ინფორმაცია
16105 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... მომავლის სოფელი
სრული ინფორმაცია
16102 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 30. სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა... ინიციატივები მშობელთა ჩართულობით
სრული ინფორმაცია
16098 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 7. მოსწავლეთა თვითმმარველობის... დემოკრატიული სკოლა დემოკრატიული სახელმწიფოს საძირკველია
სრული ინფორმაცია
16096 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 28. სოფლის/ქალაქის ისტორიის,... განვავითაროთ ტურიზმი სოფლად
სრული ინფორმაცია