დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5239 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... მეტი კინო თემში
სრული ინფორმაცია
5218 PH International „ჩვენი სკოლა“ • შემოქმედებითი და ინოვაციური... სკოლის ტელე-სტუდია
სრული ინფორმაცია
5151 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... „შევუნარჩუნოთ სკოლას მწვანე ფერი“
სრული ინფორმაცია
5145 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... წიგნი ცოდნის წყარო
სრული ინფორმაცია
5143 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... „წიგნი-ნათელი მომავალი“
სრული ინფორმაცია
5134 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მომავალი თაობა-განათლებული და შემომქმედი
სრული ინფორმაცია
5133 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... განსხვავება მხოლოდ დამოკიდებულებაშია
სრული ინფორმაცია
5126 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი განვითარებისათვის
სრული ინფორმაცია
5119 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი მომავალი
სრული ინფორმაცია
5116 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ბუნების კანონს, ნუ გგონია,რომ წინ უძღვები
სრული ინფორმაცია
5111 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... გავაუმჯობესოთ სკოლის ინფრასტრუქტურა
სრული ინფორმაცია
5107 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სპორტული დარბაზი სკოლას
სრული ინფორმაცია
5105 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... " კომფორტული და ჯანსაღი გარემო "
სრული ინფორმაცია
5102 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... "ჯანსაღი სხეულით წინ,მომავლისკენ"
სრული ინფორმაცია
5099 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯინისი
სრული ინფორმაცია
5093 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სამოქალაქო განათლების კაბინეტის მოწყობა
სრული ინფორმაცია
5080 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სივრცე დიალოგისთვის
სრული ინფორმაცია
5071 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
სრული ინფორმაცია
5068 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ,,არა– შეზღუდულ შესაძლებლობებს!“
სრული ინფორმაცია
5067 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სიახლე როგორც "მიზეზი" განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
5064 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... წყალი ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია
სრული ინფორმაცია