დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
6062 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა... „გავახსენოთ მშობლებს ბავშვობა’
სრული ინფორმაცია
6060 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... ახალგაზრდები ცვლიან გარემოს.
სრული ინფორმაცია
6055 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეებში ჟურნალისტური... "ობიექტივის ჭრილში"
სრული ინფორმაცია
6053 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... ჩემი სკოლა ძალადობის გარეშე
სრული ინფორმაცია
6051 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... ,,ჩვენ გვიყვარს კითხვა''
სრული ინფორმაცია
6049 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... „უკეთესი გარემო“
სრული ინფორმაცია
6033 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები გარემოს... სკოლა! მწვანე, სუფთა გარემო
სრული ინფორმაცია
6014 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... ვისწავლოთ ლამაზ გარემოში
სრული ინფორმაცია
6013 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... ერთად უკეთესია
სრული ინფორმაცია
6011 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი საზოგადოების ინფორმირება ჯანსაღი... „ჯანსაღი საკვები პროდუქტი - ხანგრძლივი სიცოცხლეა -გენმოდიფიცირებული ხანმოკლე“
სრული ინფორმაცია
6007 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეებში ჟურნალისტური... "სამოქალაქო მედია - მოქალაქე ჟურნალისტები"
სრული ინფორმაცია
6002 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ძლიერი თვითმმართველობა,ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებადა
სრული ინფორმაცია
5988 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... ვეხმარებით პატარებს
სრული ინფორმაცია
5969 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი კონსტიტუციის შესახებ საზოგადოების... მე და კონსტიტუცია!
სრული ინფორმაცია
5964 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... წარმატებული ქალი თანამედროვე ცხოვრებაში
სრული ინფორმაცია
5963 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... უსაფრთხო მოძრაობა
სრული ინფორმაცია
5956 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ჯანსაღი მომავალი
სრული ინფორმაცია
5953 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ნაადრევი ქორწინების... ნაადრევი ქორწინების პრევენცია
სრული ინფორმაცია
5952 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... ერთად ვუთხრათ არა ქალთა წინააღმდეგ ძალადობას
სრული ინფორმაცია
5951 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... გახსენით წიგნით ახალი სამყარო!
სრული ინფორმაცია
5936 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის სექტემბრის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... წიგნად მოთხრობილი ტკივილი
სრული ინფორმაცია