დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5064 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... წყალი ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია
სრული ინფორმაცია
5054 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... რესურს ოთახი ინკლუზიური სწავლების სამსახურში
სრული ინფორმაცია
5036 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... „ბურთი მომავლის კარში“
სრული ინფორმაცია
5031 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... გზა ჯანმრთელობისაკენ
სრული ინფორმაცია
5028 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ჯანსაღი თაობა
სრული ინფორმაცია
5026 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის... ,,ჩვენ გვსურს ცვლილებები“
სრული ინფორმაცია
5024 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სხვადასხვა ჯგუფების (ეთნიკური, ქუჩის... მეგობრობა გვაძლიერებს
სრული ინფორმაცია
5018 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი პროფესიული ორიენტაციიის ხელშეწყობა... პროფესიის ძიებაში
სრული ინფორმაცია
5015 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... ძველი ბიბლიოთეკის ახალი სიცოცხლე
სრული ინფორმაცია
5013 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... უსინათლოები საზღვრების გარეშე
სრული ინფორმაცია
5012 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... "ჩვენ ერთად ვსწავლობთ!"
სრული ინფორმაცია
5008 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადამიანის... ჩვენ ვიცით ჩვენი უფლებები
სრული ინფორმაცია
4985 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... "წიგნი ცოდნის წყარო"
სრული ინფორმაცია
4935 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის... გენდერი და პროფესია
სრული ინფორმაცია
4903 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები გარემოს... ჩვენი ეზოს გამწვანება
სრული ინფორმაცია
4893 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... გზა ევროპისკენ
სრული ინფორმაცია
4879 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... უკეთესი გარემო მომავალი თაობისთვის
სრული ინფორმაცია
4875 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... მუზეუმი მომავალი თაობებისათვის
სრული ინფორმაცია
4874 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ნაადრევი ქორწინების პრევენციის... ნაადრევი ქორწინების პრევენცია
სრული ინფორმაცია
4866 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... ჯანმრთელობა იწყება ჯანსაღი კვებით
სრული ინფორმაცია
4851 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... წიგნი და ჩემი სკოლა
სრული ინფორმაცია