მე ვარ მოხალისე


მეიფარიანი ქეთი ნიკოლოზი, საგარეჯოს #2 საჯარო სკოლა
საგარეჯო
2012-02-09
2012-04-09
პროექტი ითვალისწინებს მოხალისეობის კულტურის გაზრდას სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარების გზით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი, დაიბეჭდება ბუკლეტები და გავრცელდება მოსახლეობაში. ღონისძიებაზე სოციალურად დაუცველ პირთა ცენტრს გადასცემენ თავიანთ მიერ დამზადებულ ნივთებს. დაიგეგმება ღონისძიება ცენტრის მოხალისეებთან და ბენეფიციარებტან ერთად. მოხალისეობრივ საწყისებზევე მოხდება სკოლის ბიბლიოთეკისა და სპორტული დარბაზის დასუფთავება, ჩატარებული ღონისძიებები გაშუქდება ადგილობრივი მედიის საშუალებით.
2 თვე
447 დოლარი
25