"არაქართველი ქართველები".


მახაჭაძე თორნიკე თენგიზი, რ.შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმი
ბათუმი
2012-02-10
2012-05-10
პროექტის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა ქვეყნის სამოქალაქო ცხოვრებაში. მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში ჩატარდება შემდეგი ღონისძიებები: სოციალური მედიის ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობებსითვის, შეიქმნება სკოლის ბლოგიდ ა ფეისბუქის გვერდი, სადაც გამოქვეყნდება სხვადასხვა სტატიები საქართველოში ეროვნული უმცირესობების შესახებ. შეიქმნება ბუკლეტი ტოლერანტობის თმეაზე, რომლის მეშვეობითაც მოხდება სკოლის ბლოგის და ფეისბუქის გვერდის პოპულარიზაცია, გაიმართება დასკვნითი ღონისძიება, სადაც მოხდება ბუკლეტების დარიგება, მოხდება ფილმის "არაქართველი ქართველების"ჩვენება და გაიმართება დისკუსია ეროვნული უმცირესობების პრობლემების და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესახებ.
3 თვე
449 დოლარი
85