დისკრიმინაცია სირცხვილია


მულაძე ეკა ალექსანდრე, გარდაბანი, ვახტანგისის №2 საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2012-02-11
2012-04-11
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოთ ეთნიკური უმცირესობის ქალთა უფლებების დაცვას არსებული შესაძლებლობების შესახებ მათი ინფორმირებულობით. ამისათვის მოსწავლეთა კლუბის წევრები მოამზადებენ კითხვარს და ჩაატარებენ გამოკითხვას, შეგროვდება სამართლებრივი ინფორმაცია და ვიდეო მასალა, მოხდება შეხვედრა და შედეგების პრეზენტაცია, ფილმის ჩვენება და დისკურია, მოეწყობა მრგვალი მაგიდა და სპეციალისტების რჩევები დაიბეჭდება ორ ენაზე ლიფლეტების სახით.
2 თვე
400 დოლარი
600