იყავი ჯანმრთელი–იყავი აქტიური


კონცელიძე თამარი გენადი, ქ. ბათუმის #1 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2012-02-11
2012-04-11
პროექტის მიზანია ურეხის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ამ მიზნის მისაღწევად ბათუმის #1 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბი "პირველები"-ის წევრები ითანამშრომლებენ აჭარის ა/რ განათლების სამინისტროს სპორტისა და მასობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობასთან ფართის გამოყოფის შესახებ, სადაც ჩატარდება სპორტული აქტივობები. პროექტი გააერთიანებს პროგრამის 4 პარტნიორი სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებს, რომლებიც ურეხის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისთვის ჩაატარებენ ტრენინგებს აქტიურ მოქალაქეობაზე, ბავშვთა უფლებებზე და ადვოკტირებაზე. ჩატარდება სამოქალაქო კლუბების ტურნირი.
2 თვე
450 დოლარი
12