ბიბლიოთეკა – ნაბიჯი ინტეგრაციისთვის


ნიქაბაძე ხატია გიორგი, ძველი ქვეშის საჯარო სკოლა
ბოლნისი
2012-02-14
2012-05-14
პროექტის მიზანია აზერბაიჯანელი მოსწავლეთა ინტეგრაციის მიზნით ძველი ქვიშის აზერბაიჯანულ სკოლაში მოეწყოს ქართულენოვანი ბიბლიოთეკა. ამისათვის პროექტის ფარგლებში დასუფთავდება ოთახი, შეძენილ იქნება თაროები, მოხდება წიგნების ყიდვა და შეგროვება, გაკეთდება კატალოგები. მოეწყობა გახსნის ცერემონიალი, სადაც მოწვეულ იქნებიან ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები და ტელევიზია. მოსწავლეები წაიკითხავენ ქართველი პოეტების ლექსებს.
3 თვე
445 დოლარი
2300