მე, ბუნების პატარა მცველი


ხიზაძე შორენა ავთანდილი, რუსთავის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2012-02-18
2012-06-18
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა გააქტიურების მიზნით სკოლის ეზოს მოწესრიგება და ძველი მესხური ჯიშებით გამდიდრება. ამისათვის მოხდება შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტს ნაგვის ურნებითა და სკამებით. ჩამოყალიბდება მოხალისეთ ჯგუფი, ჩატარდება ღონისძიება "გაუფრთხილდეთ გარემოს", მოეწყობა შეხვედრა-დიალოგი სატყეო მეურნეობის წარმომადგენლებთან, დამზადდება ბუკლეტები, მოეწყობა აქცია პლაკატებით და შეძახილებით "გაუფრთხილდით ბუნებას", დასუფთავების აქცია. მოხდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურნების და სკამების განთავსება, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ნაგვის გატანა, ნარგავების მოძიება და დარგვა. მობილური ჯგუფის საქმიანობა დაფიქსირდება ფოტოებზე.
4 თვე
450 დოლარი
145