გზა ინტეგრაციისაკენ


ირემაშვილი სოფია ილია, სსიპ სოფ. ვახტანგისის #1 საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2012-02-27
2012-03-27
პროექტის მიზანია აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქართულ სახელმწიფოებრივ სივრცეში. ამ მიზნის მისაღწევად სკოლაში გამოიყოფა ოთახი ქართული ენის კაბინეტის მოსაწყობად, რომელიც შეკეთდება და აღიჭურვება ინვენტარით. შეძენილ იქნება ქართული ენის შესასწავლი დამხმარე მასალა - თვალსაჩინოებები და სახელმძღვანელოები. ჩატარდება ქართული ენის შესწავლის სხვადასხვა აქტივობები. შეიქმნება პროექტის მიმდინარეობის ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც ინფორმაცისასთან ერთად განთავსდება პროექტის ფარგლებში შექმნილ ბლოგზე.
1 თვე
450 დოლარი
500