მომავალი ჩვენია


ჩახოიან ანდრანიკ ავეტის, წყრუთის საჯარო სკოლა
ახალციხე
2012-03-02
2012-06-02
პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო აქტივობებში მოსწავლეთა გააქტიურების მიზნით სკოლაში სამოქალაქო კაბინეტის კეთილმოწყობას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია-შეხვედრებით გამოცდილების გაზიარება, რომელიც დაიგეგმება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად, რომელნიც ჩაერთვებიან სკოლის ეზოს გაწმენდით სამუშაოებში. სამოქალაქო კლუბის წევრებთან ერთად მოეწყობა საქველმოქმედო აქცია.
3 თვე
450 დოლარი
37