ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები


თაბაგარი ლელა რაჟდენი, სსიპ - სოფ. წიქვალის საჯარო სკოლა
ჭიათურა
2012-03-02
2012-06-02
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება, ამისათვის პროექტი თვალისწინებს საინიციატივო ჯგუფის შექმნას, სამუშაო შეხვედრის მოწყობას და სამუშაო გეგმის ჩამოყალიბებას, ტრენინგ-სემინარების ჩატარებას, თემის საჭიროებების შესწავლას, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, მათთან ერთად სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანიის წარმართვასა და გადაწყვეტილებების მიღებას, იურისტთან შეხვედრას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის შესახებ ორგანული კანონის განხილვას, ბიულეტინების გამოცემას და პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიების ჩატარებას.
3 თვე
742 დოლარი
262