სუფთა გარემო ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია.


მანანა ალანია მერაბი, თბილისის # 140-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-03-01
2012-05-01
პროექტის მიზანია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფუნქცია დაკარგული ბაღის სკვერად მოწყობის საკითხის გადაჭრა. ამისათვის, ჩატარდება აღდგენა-დასუფთავებითი სამუშაოები, მოხდება ტერიტორიის სკვერად რეორგანიზაცია, ნერგების დარგვა და სამღებრო სამუშაოების ჩატარება.
2 თვე
450 დოლარი
700