საქართველოში,მედიის როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერება


ჩხეიძე ქეთი გიორგი, ქ.თელავის მესამე საჯარო სკოლა
თელავი
2012-03-02
2012-05-02
პროექტის მიზანია არსებული პრობლემების წარმოჩენის მიზნით მედიასთან თანამშრომლობა. მოხდება საზოგადოების გამოკითხვა, შეიქმნება ბლოგი, გამოიცემა ბუკლეტები, ჩატარდება ტრენინგი, გამოცხადდება კონკურსი ბლოგების შექმნაზე. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქვთ სხვა სკოლებთან თანამშრომლობა
2 თვე
450 დოლარი
230