სუფთა სოფელი


ბოლათაშვილი ნინო დემეტრე, სსიპ - სოფ. ორპირის საჯარო სკოლა
ტყიბული
2012-03-03
2012-07-03
პროექტის მიზანია ეკო-კლუბის დაარსება, რათა მოსწავლეები ჩაუღრმავდნენ ეკოლოგიური პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს. უკვე ჩატარებული კვლევის საფუძველზე გამოკვეთილია ეკოლოგიური პრობლემები. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში შეხვედრას, დადგება სოფელზე საშტატო ერთეულის დამატების და ურნების დადგმის საკითხები. მოსწავლეების მიერ მოხდება სოფლის ცენტრალური უბნის დასუფთავება, გაიმართება დისკუსია დაბინძურების პრევენციის შესახებ, მოეწყობა ფოტო-სტენდი და მომზადდება რეპორტაჟები დასუფთავებისა და მაწანწალა ძაღლების თაობაზე.
4 თვე
742 დოლარი
235