გზა საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისაკენ


ადეიშვილი თეონა იუზა, სსიპ - ვანის №2 საჯარო სკოლა
ვანი
2012-03-03
2012-07-03
პროექტის მიზანია სოციალურად დაუცველი (43 მოსწავლე) და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე (6 მოსწავლე) ბავშვთა ინტეგრაცია. ამისათვის შეიქმნება რესურს-ოთახი, მოეწყობა ფილმების ჩვენება, ორგანიზება გაუკეთდება ექსკურსიას და ტრენინგ-სემინარებს, დაიდგმება ყუთი, სდაც მოსწავლეები მოათავსებენ სხვადასხვა ნივთებს ამ ბავშვებისთვის, გაიმართება აქცია ტოლერანტობაზე და დარიგდება ბროშურები. მოეწყობა ასფალტზე ხატვა და ნახატების გამოფენა. რადიოში, თვეში ერთხელ, გაკეთდება გადაცემა და ბოლოს გაიმართება შემაჯამებელი შეხვედრა. რესურს-ოთახში ჩატარდება შეხვედრები და დისკუსიები სხვადასვა საჭირბოროტო საკითხებზე.
4 თვე
742 დოლარი
435