გადადგი ნაბიჯი


ლომთაძე ია ალექსანდრე, სსიპ - ქუთაისის №24 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2012-03-03
2012-05-03
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ. ამისათვის მოხდება ადმიანის საყოველთაო დეკლარაციის გაცნობა. გამოკითხვის საშუალებით შერჩეულ თემებზე დისკუსიების გამართვა, კინოჩვენების მოწყობა, ტრენინგების ჩატარება. ჩაერთვება ადგილობრივი მედია, შეიქმნება ინფორმაციული დაფები, ჩატარდება ხატვის/ესეების კონკურსი, პროექტის მონაწილეები შეხვდებიან სახალხო დამცველს ამომწურავი ინფორმაციის მისაღებად და პროექტი გაშუქდება ადგილობრივი რეგიონალური ტელევიზიის საშუალებით.
2 თვე
742 დოლარი
340