სკოლის თვითმმართველობის და სამოქალაქო კლუბის ,თემის საკეთილდღეოთ


კაკალაშვილი ზეინაბ , სსსპ თელავის N5 საჯარო სკოლა
თელავი
2012-03-04
2012-07-04
პროექტის მიზანია თვითმმართველობის გაძლიერება სააქტო დარბაზის მოწესრიგების გზით. მოხდება პროექტის გაცნობა, ჩატარდება სემინარი თვითმმართველობის მნიშვნელობაზე და კვლევა, რის შემდეგაც მოხდება გამოვლენილი შედეგების ადვოკატირება და მოეწყობა დასკვნითი ღონისძიება.
4 თვე
450 დოლარი
6