მოსწავლეთა სრულყოფილი თვითმართველობის ჩამოყალიბება


ქადაგიძე სოფო მერაბი, ლაგოდეხის #1 საჯარო სკოლა
ლაგოდეხი
2012-03-05
2012-07-05
პროექტის მიზანია დემოკრატიულ საფუძვლებზე დაყრდნობილი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება თემში და მოსწავლის მიერ საკუთარი მოვალეობების გააზრება ოჯახის, სამშობლოსა და გარემოს წინაშე. ამისათვის პრპექტი ითვალისწინებს სამუშაო ოთახის მოწესრიგებას, ინვენტარითა და ლიტერატურით მის აღჭურვას. აქვე ჩატარდება შეხვედრები და ტრენინგები.
4 თვე
450 დოლარი
36