"არ შევწყვიტოთ ფიქრი სასწაულებზე"


ghvaladze davit vaxtangis ze, აფენის #1 საჯარო სკოლა
ლაგოდეხი
2012-03-06
2012-05-06
პროექტის მიზანია მოსწავლეებმა ადგილობრივი მეადია საშუალებებით ჩაატარონ კვლევა სოფლის პროექტით განხორციელებული პროექტების შესახებ. მოხდება: ღონიძიებების დაგეგმვა და შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან. ჩატარდება კვლევა და მოძიებული მასალის წარდგენა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, განხორციელებული პროექტის გაცნობა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, დასკვნითი ღონისძიების მომზადება და სიუჟეტის ჩაწერა, საინფორმაციო ბიულეტინების დამზადება და ვიდეო რგოლების ატვირთვა Facebook-ზე.
2 თვე
450 დოლარი