სიცოცხლისათვის


ყაჭეიშვილი ლალი ნოდარი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ამაღლების საჯარო სკლა
ჩოხატაური
2012-03-06
2012-06-06
პოექტის მიზანია სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის მიზნით რადიო-კვანძის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ფოკუს ჯგუფი, რომელიც თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობის დადგენის მიზნით ჩაატარებს კვლევას, მოიძიებენ მასალებს ნიკოტინის და ნარკოტიკის მავნებლობის შესახებ, ჩაატარებენ ანტინიკოტინურ აქციას, მოეწყობა სპორტული შეჯიბრება - მარათონი, მოეწყობა ლაშა ბუღაძის "ბოლო ზარი"-ს კითხვა და ფილმი "ლაქა"-ს ჩვენება.
3 თვე
446 დოლარი
240