"ვიმებობროთ კანონთან და პოლიციასთან"


გოჩაშვილი ნანა გურამი, გორის №5 საჯარო სკოლა
გორი
2012-03-06
2012-06-06
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში დანაშაულის შემცირება და მათში კანონმორჩილების გრძნობის გაღვივება. ამისათვის, ჩატარდება გამოკითხვა, გამოკითხვის შედეგები მიეწოდება მოსახლეობას, მოეწყობა ფსიქოლოგთან შეხვედრა. პოლიციის წარმომადგენელთან ერთად ფილმის ჩვენება და დისკუსია, 4 მოსწავლის ვიზიტი ადგილობრივ პოლიციაში მათი სამუშაოს გაცნობის მიზნით, მოეწყობა შ.ს.ს შენობაში მოსწავლეთა ვიზიტი და გაიმართება დასკვნითი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
31