,,მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება"


კორკოტაშვილი რუსუდან ვალერიანი, დედოფისწყაროს N2 საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2012-03-08
2012-05-08
პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერების მიზნით სამოქალაქო თვითშეგნების საკითხებზე მეგობარ სკოლებთან ერთად ტრენინგების, კონფერენციების, შეხვედრების ჩატარებას და სამომავლო გეგმების დასახვას. ამისათვის კი ესაჭიროებათ მოწესრიგებული სამუშაო გარემო. ამდენად პროექტის ფარგლებში მოხდება სამუშაო ოთახის მოწყობა და ინვენტარით აღჭურვა, სადაც დაიგეგმება სხვა სკოლებთან ერთად სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და სამომავლო გეგმები.
2 თვე
450 დოლარი
250