ახალგაზრდული მედია-ცენტრი


სივსივაძე ტარიელ მიხეილი, სსიპ - სოფ. ჭორვილის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2012-03-10
2012-06-10
პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდული მედია-ცენტრის შექმნას, სადაც მოსწავლეები შეისწავილან ჟურნალისტიკის საფუძვლებს. ამისათვის ჩატარდება ტრებნინგები, გაიმართება სადისკუსიო კლუბის შეხვედრები, გამოიცემა ბიულეტინი, მედია-ცენტრის საშუალებით მოხდება სიუჟეტების, ვიქტორინებისა და შემეცნებითი გადაცემების პერიოდული ჩვენება. დასკვნით ეტაპზე მოეწყობა პრეზენტაცია.
3 თვე
742 დოლარი
410