"საზოგადოება და მე"


გოგოლაძე მაია მერაბი, პედაგოგი
ჩოხატაური
2012-03-10
2012-04-10
პროექტის მიზანია თემში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, რის ნაკლებობაც ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა. საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მომზადდება გამოკითხვის ანგარიში და განთავსდება ადგილობრივ მედიაში, მოხდება 7წთ-იანი ფილიმის გადაღება, მომზადდება და დარიგდება საინფორმაციო ფლაერები. მოხდება კლუბის საქმიანობის, ფილმის და გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაცია. ჩატარდება დებატები თემაზე:" მე ვარ პიროვნება" და საჯარო დებატები: "როგორ ვიყენებ მოქალაქის უფლებებს".
1 თვე
361 დოლარი
140