"გაიგე უფრო მეტი ჩვენთან ერთად"


დოფიძე მაია მიხეილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოპორტის საჯარო სკოლა.
დუშეთი
2012-03-22
2012-05-22
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის განვითარებისა და ახალგაზრდებში დროის სწორად დაგეგმვის მიზნით სკოლაში შეიქმნას რადიოკვანძი, სადაც იმუშავებენ სპორტის, მუსიკის და ლიტერატურის ჯგუფები, ხოლო იურისტი კი დაეხმარებათ მოსწავლეებში სამოქალაქო განათლების ამაღლებასთან დაკავშიებით. მოხდება კვირაში ერთხელ სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. მიიღებენ გაზეთ "ჭოპორტის" ჟურნალისტებისგან რეკომენდაციებს, დაიგეგმება რადიო "პირველში" ექვსკურსია, ექნებათ მრავალფეროვნული გადაცემები და ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარებით ჯგუფს იმედი აქვს ადგილობრივ მედიასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის.
2 თვე
740 დოლარი
200