სკოლის ინფასტრუქტურის გაუმჯობესება


მაჭარაშვილი ხატია გიორგი, სოფ. დიდი სმადის საჯარო სკოლა
ადიგენი
2012-10-19
2012-12-19
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ღობის შეკეთება და ეზოს კეთილმოწყობა. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო კლუბის წევრები ითანამშრომლებენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან და თემთან. მოხდება პრობლემის ამსახველი ფოტოების გადაღება და ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის წარდგენა.
2 თვე
450 დოლარი
180