ზრუნვა


გულიაშვილი ნათია ზაზა, სოფ.ვარხანი საჯარო სკოლა
ადიგენი
2012-10-19
2013-01-19
პროექტის მიზანია ეკოლოგიური პრობლემების ხელშეწყობა და ამ მიზნით სოფლის ცენტრის, სკოლის მიმდებარე და ტაძრის ტერიტორიის დასუფთავება, რაც განხორციელდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით. პარალელურად მოხდება სოფლის მოსახლეობის გამოკითხვა პრობლემების შესახებ, რომელიც წარედგინება სოფლის გამგეობას. დაიბეჭდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები.
3 თვე
450 დოლარი
300