დავიცვათ გარემო!


ვარდიძე თემური ლევანი, დაბა აბასთუმნის საჯარო სკოლა
აბასთუმანი
2012-10-19
2012-12-19
პროექტის მიზანია ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა, რაც გააუმჯობესებს საცხოვრებელ გარემოს. ჩამოყალიბდება მობილური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის არსებულ მდგომარეობას დანაგვიანებასთან დაკავშირებით. მოეწყობა დასუფთავების აქცია და დარიგდება საინფორმაციო ბუკლეტები.
2 თვე
450 დოლარი
1200