ჩვენ ერთნი ვართ!


თურმანიძე მამია მემედი, ციხისძირის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2012-10-19
2013-02-19
პროექტის მიზანია მოსწავლებსა და მშობლებში გენდერული თვითშეგნების ამაღლება. ამ მიზნით თემში ჩატარდება გამოკითხვა ოჯახში მამაკაცის და ქალის მოვალეობების შესახებ, მომზადდება ფილმი და ბუკლეტები, ფილმის ჩვენების შემდეგ მოეწყობა განხილვა და პროექტის შეჯამება.
4 თვე
448.48 დოლარი
160