კომპიუტერისა და მობილური ტელეფონის მავნე ზემოქმედება ადამიანზე


მერაბ ანდრიაძე მერაბ, ქ.ფოთის ნ. ნიკოლაძის სახ. #2 საჯარო სკოლა
ფოთი
2012-10-20
2013-01-20
პროექტის მიზანია ადგილობრივი მედია საშუალებებთან თანამშრომლობა. კლუბის წევრები მედია საშუალებებით მოიძიებენ ინფორმაციას კომპიუტერის და მობილური ტელეფონის მავნებლობის შესახებ. მოამზადებენ სალექციო მასალას ამ თემაზე და ჩაატარებენ მინი ლექციებს. ადგილობრივი მედიის საშუალებით მოხდება დებატების და მრგვალი მაგიდის გაშუქება. გამოიცემა ბუკლეტები და შეიქმნება ბლოგი.
3 თვე
450 დოლარი
400