ჩვენით იწყება......


stefnadze nino , სოფ. რველის საჯარო
ბორჯომი
2012-10-24
2013-01-24
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერების ხელშეწყობა. ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ჩვენ, სკოლა და თვითმმართველობა", მოეწყობა სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების აქცია, მომზადდება მინი სპექტაკლი, მოეწყობა ადგილობრივ თვითმმარტველობასთან შეხვედრები მათი ჩართულობის მიზნით. მოეწყობა სპექტაკლის ჩვენება ბორჯომის #1 საჯარო სკოლაში და შემოსული თანხა გადაეცემა სოფ. რველის სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას.
3 თვე
450 დოლარი
145